Waarom bijles nemen een goed idee is

Al bijna twee jaar duurt die wereldwijde Corona-crisis nu al. Met heel veel gevolgen voor ons allemaal. Op de eerste plaats natuurlijk zorgen over gezondheid, zowel die van onszelf als die van de mensen om ons heen. Ook over ons werk dat vaak ingrijpend veranderd is door de pandemie. En last but not least school: het onderwijs loopt ook al al die tijd anders. Na twee stevige lockdowns is er nu al een hele tijd een periode dat de kinderen weliswaar naar school mogen, maar dat het elke dag maar weer afwachten is of dat ook daadwerkelijk kán. Is de leerkracht niet ziek, zijn er niet teveel besmettingen in de groep van je kind, heeft je kind zélf geen klachten of iemand anders bij jullie thuis? Op die manier missen kinderen alsnog veel fysiek onderwijs en mag je nog van geluk spreken als de school in staat is om een deel van het leren digitaal door te laten gaan thuis.

Achterstanden dreigen niet alleen, maar zijn een feit

Onder deze omstandigheden is het duidelijk dat alle leerlingen een achterstand oplopen. Vaak gaat in de media en de politiek de grootste zorg uit naar kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen – en dat is ook alleszins begrijpelijk – maar we mogen niet vergeten dat ook de leerlingen uit modale of bovenmodale gezinnen door die achterstand getroffen zijn. Hun ouders ervaren stress door de pandemie, verkeren misschien ook in onzekerheid over hun baan of zijn die zelfs kwijtgeraakt en hebben hoe dan ook minder draagkracht om hun kinderen die extra steun te geven die ze door de schoolachterstand wél nodig hebben. In zulke gevallen kan een bijlesinstituut, zoals bijvoorbeeld Bijles Den Haag uitkomst bieden.

Bijles in alle schoolvakken

Gelukkig zijn er tegenwoordig veel en goede bijlesgevers te vinden, die je kind snel weer kunnen bijspijkeren in de vakken waar het moeite mee heeft. Dat geldt zowel voor de basisschool als voor de middelbare school op alle niveaus en het kan bijvoorbeeld gaan om Bijles Frans, geschiedenis of natuurkunde. Ook Bijles Nederlands behoort zowel voor basisschoolleerlingen als middelbare scholieren tot de mogelijkheden en kan zich ook toeleggen op de specifieke behoeftes van tweetalige leerlingen voor wie het Nederlands dus een tweede taal is.

Is bijles niet erg kostbaar?

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan bijles, maar hoe groot dat is, hangt erg af van het niveau waarop je kind bijles nodig heeft en voor welk vak. Over het algemeen geldt dat bijles voor basisschoolkinderen iets voordeliger is dan voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en dat de bijlessen duurder worden naarmate het benodigde niveau stijgt. Zo zijn er leerlingen uit de bovenbouw van havo/vwo die bijles geven aan kinderen uit de onderbouw, maar er zijn ook universitaire studenten of vakdocenten die bijles aanbieden op academisch niveau. Logischerwijs liggen die tarieven dan ook hoger. Ook speelt het aanbod een rol. Voor zogenaamde ‘tekortvakken’, zoals Duits en wiskunde, zijn minder bijlesgevers beschikbaar waardoor de prijs stijgt. Afgezet tegen de onbetwist positieve effecten van bijles op zowel het zelfvertrouwen van je kind als op diens cijfers kan dit echter toch lonen. In elk geval het overwegen waard!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.