Geef de mensen in Afrika schoon drinkwater!

Voor ons in Nederland is het heel normaal om schoon drinkwater te hebben. Wij kunnen gewoon een glas onder de kraan houden en er is onbeperkt water. We denken er eigenlijk helemaal niet bij na. Zelfs luxe waterfilters zijn hier volop te koop om het water nog meer te zuiveren. Maar ook het water uit de kraan kun je hier gewoon prima drinken. Niet overal is dit zo vanzelfsprekend. In een land als Afrika heeft de bevolking ernstig te lijden onder de impact van klimaatverandering. Zelf veroorzaken de Afrikaanse landen nog niet eens 4% van de CO2 uitstoot, maar zij incasseren wel zo’n 80% van de heftige impact van de klimaatverandering. Wil je meehelpen hen schoon drinkwater te geven? Teken dan de petitie.

Welke klimaatveranderingen zorgen voor een tekort aan drinkwater?

Door de CO2 uitstoot (die met name ontstaat door de verbranding van olie en aardgas) is er een wereldwijde temperatuurstijging. Dit zorgt voor de extreme droogte in veel Afrikaanse landen. De rivieren raken uitgedroogd, waardoor er een tekort aan drinkwater komt. Ook zorgt de Co2 uitstoot voor veel giftige stoffen; niet alleen in de lucht, maar ook in het drinkwater. Daarom is jouw hulp hard nodig. Door te weinig drinkwater en drinkwater dat vervuild is, gaan mensen dood.

Hoe help ik mee?

Door de petitie te tekenen, die een tekort aan drinkwater door extreme droogte wil tegengaan, help je mee je stem te laten horen. De petitie komt terecht bij de Nederlandse regering. Dit gebeurt tijdens World Water Week 2022, dit is van 23 augustus tot 1 september in Stockholm. Dan worden de handtekeningen aan de Nederlandse delegatie aangeboden. Hopelijk gaan zij dan snel iets aan het tekort aan drinkwater in de Afrikaanse landen doen! Want dit mag zo niet doorgaan. Heel veel mensen en ook kinderen sterven momenteel door dit probleem. Kom in actie! Hiermee red je vele mensen!

Wie biedt de petitie aan de Nederlandse regering aan?

Dit wordt gedaan door een Afrikaanse instantie, Flying Doctors. Deze organisatie probeert de armoede te verminderen in Afrikaanse landen, en de hoeveelheid ziektes te beperken door juiste medicatie. De eigen kracht van de bevolking in Afrika vindt de organisatie belangrijk. Er wordt samengewerkt met overheden. Wanneer jij de petitie tekent draag je ook een steentje bij aan de verbeteringen in deze landen. Flying Doctors heeft het afgelopen jaar al 4,9 miljoen mensen kunnen helpen op het gebied van sanitatie, een betere hygiëne en goed water. Dat is dus geweldig! Ook hebben goed opgeleide zorgverleners veel informatie verstrekt over corona zodat de Afrikaanse bevolking weet hoe zich te beschermen. Teken dus vooral de petitie als je je steentje bij wilt dragen voor een gezonder en schoner Afrika met genoeg drinkwater, en op die manier met meer toekomstperspectief voor de bevolking. Zodat de kinderen naar school kunnen, en er minder sterfte is. Flying Doctors is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kunt ook aan hen doneren als je nog meer steun wilt bieden, en deze donatie aftrekken van je belastbare inkomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.