Waarop moet je letten bij de aanschaf van buitenspeelgoed?

Al het speelgoed moet natuurlijk veilig zijn voor kinderen. Er zijn allerlei richtlijnen, waaraan moet worden voldaan door de fabrikanten. Die staan in de Europese Richtlijn Speelgoed (2009/48/EC). De Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit houdt in ons land toezicht op de naleving. We beperken ons in dit artikel tot buitenspeelgoed dat je zelf aanschaft voor gebruik in de eigen tuin. Openbare speelplaatsen dienen ook veilig te zijn, maar daar heb je als ouder weinig directe zeggenschap over. Als je vindt dat daar onveilig speelgoed staat, dan is de snelste manier om je kinderen daar niet aan bloot te stellen, ze daar niet naar toe te sturen, of mee naartoe te nemen als ze nog heel jong zijn. Bij speelgoed is het natuurlijk ook van groot belang hoe ermee wordt omgegaan. Als ouder heb je de verantwoordelijkheid om daar toezicht op te houden. We bespreken in het vervolg enige speeltuigen op die aspecten.

Schommel

De schommel is een heel populair speeltuig. Een schommel dient te voldoen aan NEN-EN 71-8 norm. Voor kleine kinderen is het zeer aan te raden om een schommel te kopen met zitjes die een rugsteun hebben en daarnaast een buiksteun, waarbij er een band tussen de benen door gaat. Voor de kinderen is de uitdaging om zo hoog mogelijk te gaan. Een schommel heeft daarom nogal wat ruimte nodig. Die ruimte dient vrij te zijn en te blijven. Kinderen dienen uit die ruimte te blijven als de schommel in gebruik is. Zeer kleine kinderen hebben dat niet in de gaten en daarom is dan toezicht nodig. Onder de schommel dient de grond zacht te zijn. Het speeltuig zal heel stabiel moeten staan en verankering in de grond kan geen kwaad.

Glijbaan

Ook een glijbaan dient aan de NEN-EN 71-8 norm te voldoen. Daarin staat onder meer dat dit speeltuig een trap of ladder met voldoende grip moet hebben. Zowel een het begin van het glijgedeelte als aan het einde dient er een horizontaal stuk te zijn. Het glijgedeelte dient ook opstaande randen aan de zijkanten te hebben. Rondom een glijbaan dient er voldoende ruimte te blijven. De grond waarop het speeltuig staat, moet niet hard zijn. Zorg ervoor dat aan de kleding van de kinderen geen dingen zitten die ergens achter kunnen blijven haken.

Klimtoestel

Een klimtoestel kan je kopen, maar je kunt er ook zelf een maken. Onafhankelijk daarvan dient een klimtoestel veilig te zijn. Als je er een koopt, dan zal ook die aan de norm NEN-EN 71-8 moeten voldoen. Let bij het bouwen van een klimtoestel op onder meer de volgende punten:

  • Maak het toestel niet hoger dan 3 meter.
  • Gaten en openingen dienen groter dan 23 cm of kleiner dan 10 cm te zijn.
  • Het toestel moet vanzelfsprekend stevig zijn gebouwd.
  • Voorkom scherpe hoeken en randen, en zorg ervoor dat het oppervlak glad is, zodat kinderen geen splinter in hun handen kunnen krijgen.
  • Let erop dat er geen gaten, spleten en v-vormen zijn, waarachter kleding, een voet of een vinger kan blijven haken.

Ook hier dient de ondergrond voldoende zacht te zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.